JAAGBAAR

Ondanks een groeiend bewustzijn en aanbod is duurzaam leven vaak moeilijk, tijdrovend en/of duur. De oplossing? Samenwerken om duurzame keuzes gemakkelijker te maken. JAAGBAAR is een coöperatieve onderneming die structurele samenwerking tussen mensen onderzoekt, stimuleert en faciliteert. Naast het gemakkelijker maken van duurzame keuzes legt de organisatie de link met een andere actuele uitdaging: de nood aan verantwoord werk dat mens en doel boven winst plaatst. Het resultaat is een innovatief model, opgebouwd in twee fases en op basis van twee aan elkaar verbonden coöperatieve platformen.

 

 

De eerste fase is de oprichting van een werkerscoöperatie. Elk vanuit hun eigen achtergrond zoeken en creëren coöperanten samen opdrachten, leren ze van elkaar op structurele basis en versterken ze elkaars werk. Dit maakt hen zeer flexibel en breed inzetbaar. Ze keren zichzelf een gelijk basisloon uit. Overschotten worden aanvankelijk geïnvesteerd in het consolideren van het basisloon (bv. om periodes van minder werk op te vangen) en het uitwerken van een zelf-georganiseerde sociale zekerheid (bv. bij ziekte, zwangerschap, …). Het basisloon wordt in de tweede fase aangevuld door het samen investeren in de invulling van gemeenschappelijke noden (bv. kinderopvang, duurzame voeding, …). In de eerste fase werken drie coöperanten, aangevuld met twee projectmatige partners, samen binnen het domein van creatieve productie. Concreet gaat het om audiovisuele communicatie, publieke en private evenementen en interieurontwerp en -uitvoering.

 

Het platform voor het invullen van de gemeenschappelijke noden is de tweede, sociale coöperatie. Dit is een bewuste keuze: diensten georganiseerd binnen dit platform kunnen worden opengesteld voor ‘niet-werkers’, wat een schaalvergroting en -voordeel betekent. JAAGBAAR maakt nu al de keuze om een participatieve kindercrèche centraal te stellen binnen de sociale coöperatie, een zeer grote nood binnen de stedelijke context waarin de organisatie zich bevindt. Tegelijk vormt de locatie en de continue instroom van nieuwe gezinnen de basis en het platform voor de invulling van samen geformuleerde noden. Waar relevant voorziet de werkerscoöperatie de professionele omkadering van nieuwe diensten. Werkers kunnen er op hun beurt gebruik van maken. Tussen de twee coöperaties ontstaat zo een lokaal verankerd ‘ecosysteem’.

 

Dit model is werkbaar tot op een bepaalde schaal. In een derde fase wordt het model ‘open source’ opengesteld voor geïnteresseerden die er zelf mee aan de slag willen. Op lange termijn hoopt JAAGBAAR zo een significante bijdrage te leveren aan de transitie naar een andere invulling van onze maatschappij.